Văn bản theo người ký: Giám đốc

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 LCTT 38/2023 17/09/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 38, từ ngày 18/9/2023 đến ngày 24/9/2023)
2 LCTT 37/2023 10/09/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 37, từ ngày 11/9/2023 đến ngày 17/9/2023)
3 LCTT 36/2023 03/09/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 36, từ ngày 4/9/2023 đến ngày 10/92023)
4 LCTT 35/2023 27/08/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 35, từ ngày 28/8/2023 đến ngày 03/92023)
5 LCTT 34/2023 19/08/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 34, từ ngày 21/8/2023 đến ngày 28/8/2023)
6 LCTT 33/2023 10/08/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Tuần thứ 33, từ ngày 14/8/2023 đến ngày 20/8/2023)
7 LCTT 32/2023 06/08/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 32, từ ngày 07/8/2023 đến ngày 13/8/2023)
8 LCTT 31/2023 30/07/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 31, từ ngày 31/7/2023 đến ngày 05/8/2023)
9 LCTT 30/2023 21/07/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 30, từ ngày 24/7/2023 đến ngày 30/7/2023)
10 LCTT 29/2023 16/07/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 29, từ ngày 17/7/2023 đến ngày 23/7/2023)
11 LCTT 28/2023 09/07/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 28, từ ngày 10/7/2023 đến ngày 16/7/2023)
12 LCTT 27/2023 02/07/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 27, từ ngày 03/7/2023 đến ngày 09/7/2023)
13 LCTT 26/20223 24/06/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 26, từ ngày 26/6/2023 đến ngày 02/7/2023)
14 LCTT 25/2023 16/06/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 25, từ ngày 19/6/2023 đến ngày 25/6/2023)
15 LCTT 24/2023 11/06/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 24, từ ngày 12/6/2023 đến ngày 18/6/2023)
16 LCTT 23/2023 04/06/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Tuần thứ 23, từ ngày 05/6/2023 đến ngày 11/6/2023)
17 LCTT 22/2023 27/05/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 22, từ ngày 29/5/2023 đến ngày 04/6/2023)
18 LCTT 21/2023 20/05/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 21, từ ngày 22/5/2023 đến ngày 28/5/2023)
19 LCTT 20/2023 13/05/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Tuần thứ 20, từ ngày 15/5/2023 đến ngày 21/5/2023)
20 LCTT 19/2022 07/05/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 19, từ ngày 08/5/2023 đến ngày 14/5/2023)
21 LCTT 18/2023 30/04/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 18, từ ngày 01/5/2023 đến ngày 07/5/2023)
22 LCTT 17/2023 23/04/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 17, từ ngày 24/4/2023 đến ngày 30/4/2023)
23 LCTT 16/2023 16/04/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Tuần thứ 16, từ ngày 17/4/2023 đến ngày 23/4/2023)
24 LCTT 15/2023 09/04/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 15, từ ngày 10/4/2023 đến ngày 16/4/2023)
25 LCTT 14/2023 02/04/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH  ĐẠO TRUNG TÂM (Tuần thứ 14, từ ngày 03/4/2023 đến ngày 09/4/2023)
26 LCTT 13/2024 24/03/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH  ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 13, từ ngày 27/3/2023 đến ngày 02/4/2023)
27 LCTT 12/2023 19/03/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH  ĐẠO TRUNG TÂM (Tuần thứ 12, từ ngày 20/3/2023 đến ngày 26/03/2023)
28 LCTT 11/2023 09/03/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH  ĐẠO TRUNG TÂM (Tuần thứ 11, từ ngày 13/3/2023 đến ngày 19/03/2023)
29 LCTT 10/2023 04/03/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 10, từ ngày 06/3/2023 đến ngày 11/03/2023)
30 LCTT 09/2023 23/02/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH  ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 09, từ ngày 27/02/2023 đến ngày 05/03/2023)
31 LCTT 8/2023 19/02/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 08, từ ngày 20/02/2023 đến ngày 26/02/2023)
32 LCTT 7/2023 09/02/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH  ĐẠO TRUNG TÂM (Tuần thứ 07, từ ngày 13/02/2023 đến ngày 19/02/2023)
33 LCTT 6/2023 04/02/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH  ĐẠO TRUNG TÂM (Tuần thứ 06, từ ngày 06/02/2023 đến ngày 12/02/2023)
34 LCTT 5/2023 26/01/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH  ĐẠO TRUNG TÂM(Tuần thứ 05, từ ngày 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023)
35 LCTT 3/2023 16/01/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH  ĐẠO TRUNG TÂM (Tuần thứ 03, từ ngày 16/01/2023 đến ngày 22/01/2023)
36 LCTT 02/2023 05/01/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH  ĐẠO TRUNG TÂM (Tuần thứ 02, từ ngày 09/01/2023 đến ngày 15/01/2023)
37 LCTT 01/2023 29/12/2022 LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM (Tuần thứ 01, từ ngày 02/01/2023 đến ngày 08/01/2023)
38 LCTT 52/2022 22/12/2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52 (từ ngày 26/12/2022 đến ngày 01/01/2023)
39 LCTT 51/2022 18/12/2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51 (từ ngày 19/12/2022 đến ngày 25/12/2022)
40 LCTT 50/2022 11/12/2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50 (từ ngày 12/12/2022 đến ngày 18/12/2022)
41 LCTT 49/2022 04/12/2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 (từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022)
42 LCTT 47/2022 20/11/2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47 (từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022)
43 LCTT 46/2022 10/11/2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46 (từ ngày 14/11/2022 đến ngày 20/11/2022)
44 LCTT 45/2022 05/11/2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45 (từ ngày 07/11/2022 đến ngày 13/11/2022)
45 LCTT 44/2022 27/10/2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44 (từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022)
46 LCTT 43/2022 20/10/2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43 (từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022)
47 LCTT 42/2022 13/10/2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42 (từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022)
48 LCTT 41/2022 09/10/2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41 (từ ngày 10/10/2022 đến ngày 15/10/2022)
49 LCTT 40/2022 29/09/2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 (từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022)
50 LCTT 39/2022 25/09/2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 (từ ngày 26/9/2022 đến ngày 02/10/2022)
Thành viên
Thống kê
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay1,896
  • Tháng hiện tại39,475
  • Tổng lượt truy cập2,281,895
logo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây