STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 LCTT 28/2024 07/07/2024 LỊCH CÔNG TÁC CỦA TRUNG TÂM
(Tuần thứ 28, từ ngày 08/7/2024 đến ngày 14/7/2024)
2 LCCT 27/2024 30/06/2024 LỊCH CÔNG TÁC CỦA TRUNG TÂM
(Tuần thứ 27, từ ngày 01/7/2024 đến ngày 07/7/2024)
3 LCTT 26/2024 23/06/2024 LỊCH CÔNG TÁC CỦA TRUNG TÂM
(Tuần thứ 26, từ ngày 24/6/2024 đến ngày 30/6/2024)
4 LCTT 25/2024 16/06/2024 LỊCH CÔNG TÁC CỦA TRUNG TÂM
(Tuần thứ 25, từ ngày 17/6/2024 đến ngày 23/6/2024)
5 LCTT 24/2024 08/06/2024 LỊCH CÔNG TÁC CỦA TRUNG TÂM
(Tuần thứ 24, từ ngày 10/6/2024 đến ngày 16/6/2024)
6 LCTT 23/2024 02/06/2024 LỊCH CÔNG TÁC CỦA TRUNG TÂM
(Tuần thứ 23, từ ngày 03/6/2024 đến ngày 09/6/2024)
7 LCCT 22/2024 25/05/2024 LỊCH CÔNG TÁC CỦA TRUNG TÂM (Tuần thứ 22, từ ngày 27/5/2024 đến ngày 02/6/2024)
8 LCTT 20/2024 12/05/2024 LỊCH CÔNG TÁC CỦA TRUNG TÂM
(Tuần thứ 20, từ ngày 13/5/2024 đến ngày 19/5/2024)
9 LCTT 15/2024 07/04/2024 LỊCH CÔNG TÁC CỦA TRUNG TÂM (Tuần thứ 15, từ ngày 08/4/2024 đến ngày 16/4/2024)
10 LCTT 14/2024 30/03/2024 LỊCH CÔNG TÁC CỦA TRUNG TÂM
(Tuần thứ 14, từ ngày 01/4/2024 đến ngày 08/4/2024)
11 LCTT 13/2024 24/03/2024 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Tuần thứ 13, từ ngày 25/3/2024 đến ngày 31/3/2024)
12 LCCT 12/2024 15/03/2024 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 12, từ ngày 18/3/2024 đến ngày 24/3/2024)
13 LCTT 11/2024 10/03/2024 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM(Tuần thứ 11, từ ngày 11/3/2024 đến ngày 17/3/2024)
14 LCCT 10/2024 01/03/2024 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 10, từ ngày 04/02/2024 đến ngày 10/3/2024)
15 LCCT 09/2024 24/02/2024 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 09, từ ngày 26/02/2024 đến ngày 03/3/2024)
16 LCCT 08/2024 17/02/2024 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM(Tuần thứ 08, từ ngày 19/02/2024 đến ngày 25/02/2024)
17 LCTT 06/2024 04/02/2024 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Tuần thứ 06, từ ngày 05/02/2024 đến ngày 11/02/2024)
18 LCTT 05/2024 28/01/2024 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Tuần thứ 05, từ ngày 29/01/2024 đến ngày 04/02/2024)
19 LCTT 04/2024 19/01/2024 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 04, từ ngày 22/01/2024 đến ngày 28/01/2024)
20 LCTT 03/2024 14/01/2024 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Tuần thứ 03, từ ngày 15/01/2024 đến ngày 21/01/2024)
21 LCTT 02/2024 07/01/2024 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Tuần thứ 02, từ ngày 08/01/2024 đến ngày 14/01/2024)
22 LCTT 01/2024 30/12/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 01, từ ngày 01/01/2024 đến ngày 07/01/2024)
23 LCTT 52/2023 24/12/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 52, từ ngày 25/12/2023 đến ngày 31/12/2023)
24 LCTT 51/2023 17/12/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM(Tuần thứ 51, từ ngày 18/12/2023 đến ngày 24/12/2023)
25 LCTT 50/2023 08/12/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 50, từ ngày 11/12/2023 đến ngày 17/12/2023)
26 LCTT 49/2023 02/12/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 49, từ ngày 04/12/2023 đến ngày 10/12/2023)
27 LCTT48/2023 26/11/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 48, từ ngày 27/11/2023 đến ngày 03/12/2023)
28 LCTT 46/2023 11/11/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 46, từ ngày 13/11/2023 đến ngày 19/11/2023)
29 LCCT45 05/11/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM(Tuần thứ 45, từ ngày 06/11/2023 đến ngày 12/11/2023)
30 LCTT 44/2024 29/10/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Tuần thứ 44, từ ngày 30/10/2023 đến ngày 5/11/2023)
31 LCTT 43/2023 22/10/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 43, từ ngày 23/10/2023 đến ngày 29/10/2023)
32 LCTT 42/2023 13/10/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Tuần thứ 42, từ ngày 16/10/2023 đến ngày 22/10/2023)
33 LCTT 41/2023 05/10/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Tuần thứ 41, từ ngày 09/10/2023 đến ngày 15/10/2023)
34 LCTT 40/2023 01/10/2023 ỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM(Tuần thứ 40, từ ngày 02/10/2023 đến ngày 08/10/2023)
35 LCTT 39/2023 24/09/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 39, từ ngày 25/9/2023 đến ngày 01/10/2023)
36 LCTT 38/2023 17/09/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 38, từ ngày 18/9/2023 đến ngày 24/9/2023)
37 LCTT 37/2023 10/09/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 37, từ ngày 11/9/2023 đến ngày 17/9/2023)
38 LCTT 36/2023 03/09/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 36, từ ngày 4/9/2023 đến ngày 10/92023)
39 LCTT 35/2023 27/08/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 35, từ ngày 28/8/2023 đến ngày 03/92023)
40 LCTT 34/2023 19/08/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 34, từ ngày 21/8/2023 đến ngày 28/8/2023)
41 LCTT 33/2023 10/08/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Tuần thứ 33, từ ngày 14/8/2023 đến ngày 20/8/2023)
42 LCTT 32/2023 06/08/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 32, từ ngày 07/8/2023 đến ngày 13/8/2023)
43 LCTT 31/2023 30/07/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 31, từ ngày 31/7/2023 đến ngày 05/8/2023)
44 LCTT 30/2023 21/07/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 30, từ ngày 24/7/2023 đến ngày 30/7/2023)
45 LCTT 29/2023 16/07/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 29, từ ngày 17/7/2023 đến ngày 23/7/2023)
46 LCTT 28/2023 09/07/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 28, từ ngày 10/7/2023 đến ngày 16/7/2023)
47 LCTT 27/2023 02/07/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 27, từ ngày 03/7/2023 đến ngày 09/7/2023)
48 LCTT 26/20223 24/06/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 26, từ ngày 26/6/2023 đến ngày 02/7/2023)
49 LCTT 25/2023 16/06/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 25, từ ngày 19/6/2023 đến ngày 25/6/2023)
50 LCTT 24/2023 11/06/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 24, từ ngày 12/6/2023 đến ngày 18/6/2023)
Thành viên
Thống kê
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay1,954
  • Tháng hiện tại30,955
  • Tổng lượt truy cập2,933,975
logo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây