Đoàn thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Thứ năm - 18/08/2022 09:54 807 0

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ VHTTDL lần thứ III nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra trong 2 ngày từ 15-16/8/2022.

Dự Đại hội có đồng chí Bùi Hoàng Tùng - Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Tạ Quang Đông - Ủy viên Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL cùng các Bí thư đoàn Bộ qua các thời kỳ, các tỉnh đoàn bạn, các đồng chí thường trực đại diện đoàn thanh niên Bộ TTTT, Bộ KHCN, TTXVN, VTV... lãnh đạo các Cục Vụ Viện và 150 đại biểu là đoàn viên, thanh niên các cơ sở đoàn thuộc Bộ VHTTDL.

z3648231443755b6e421dbc436b21759c1ba255a4f057d 1660652068612193073432
Các đại biểu dự Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ VHTTDL lần thứ III nhiệm kỳ 2022-2027.
 

Theo báo cáo tổng kết, trong nhiệm kỳ 2017-2022, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ VHTTDL và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bộ VHTTDL đã đạt được những kết quả quan trọng, cơ bản đáp ứng được các nhiệm vụ đề ra.

Đoàn viên Bộ VHTTDL luôn trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có nhận thức đúng về vai trò, nhiệm vụ của thanh niên, không ngừng nỗ lực, hăng say lao động, học tập, cống hiến xây dựng ngành và đất nước. Trong những năm qua, tuổi trẻ Bộ VHTTDL luôn là lực lượng quan trọng, góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch và các nhiệm vụ chính trị của Bộ. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Bộ từng bước phát triển mạnh mẽ.. đạt được nhiều thành tích nổi bật trên các lĩnh vực.

z3648231446816044e5291e1f392e19c3f1f4c9f451065 16606521839231340809654
 Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
 

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ VHTTDL lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027 được diễn ra trong thời điểm tuổi trẻ cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Đại hội đại biểu Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV. Công tác đoàn và phong trào thanh niên Bộ VHTTDL tiếp tục nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ VHTTDL, hoạt động đoàn nói chung, phong trào thanh niên nói riêng ngày càng được định hướng gắn liền với nhu cầu nguyện vọng, khả năng và năng lực của đoàn viên, thanh niên.Những điều kiện thuận lợi đó sẽ định hướng, tạo điều kiện cho tổ chức đoàn, phong trào thanh niên có thêm hướng đi mới, tạo cơ hội cho đoàn viên, thanh niên của cơ quan trưởng thành về phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức và chuyên môn.

z3648231528785442ecd29ebfeb3f405eb8f6c058a5438 16606520023431688355258

26 đồng chí ưu tú vào Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ VHTTDL lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2027.


Theo đó, trong nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL đã đề ra các mục tiêu và phương hướng nhiệm vụ cụ thể như tiếp tục bồi dưỡng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng; Xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng; Phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho rằng: "Các cấp Bộ đoàn cần bám sát chỉ đạo của các cấp ủy Đảng cùng cấp để triển khai các hoạt động của Đoàn đồng thời tổ chức Đoàn phải chủ động tham mưu,đề xuất với các cấp ủy trong quá trình tổ chức và hoạt động. Đặc biệt tổ chức Đoàn phải luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho đoàn viên thanh niên nhất là trong giai đoạn hiện nay, thường xuyên đổi mới trong hình thức hoạt động, đoàn kết, tập hợp thanh niên, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, xác định rõ trách nhiệm của thanh niên trước yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng trong thời kỳ mới.

Hai là luôn đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước, làm nổi trội vai trò của Đoàn viên, thanh niên thực hiện thanh niên trí thức toàn ngành. Mỗi tổ chức đoàn và từng đoàn viên thanh niên phải thực sự xung kích, năng động, sáng tạo, kỷ cương nhất là trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và của đơn vị. Đoàn viên, thanh niên Bộ VHTTDL phải thể hiện được tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, sáng tạo của tuổi trẻ, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, tham gia nghiên cứu khoa học, cải cách hành chính, cải tiến phương pháp lề lối làm việc, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa vũng mạnh.

Ba là, tích cực tham mưu, chủ động đề xuất tốt chức thực hiện các phong trào hành động cách mạng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Cán bộ Đoàn viên, thanh niên trong các cơ quan đơn vị phải lấy hiệu quả công việc chuyên môn làm trọng, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn để xây dựng các phong trào hành động phù hợp góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của ngành. Bốn là chú trọng thực hiện tốt công tác phát hiện, rèn luyện và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, giới thiệu cho các cấp ủy quy hoạch đào tạo bồi dưỡng, xây dựng lực lượng cán bộ trẻ có năng lực thực tiễn và phẩm chất tốt".

z364823145650523905b6536a4765fba532592aa52f6c7 1660652398229749200513
 Trao tặng bằng khen của Ban Thường vụ Đoàn Khối cho tập thể BCH Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL khóa II, nhiệm kỳ 2017-2022.
 

Với tinh thần tiên phong, xung kích của tuổi trẻ, sự đổi mới trong cách thức tổ chức các hoạt động phong trào, trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ VHTTDL lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027 đã tổ chức thành công tốt đẹp. Tại Đại hội, với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, các đại biểu đã thống nhất bầu 26 đồng chí ưu tú vào Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ VHTTDL lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Bộ VHTTDL đã bầu đồng chí Quản Văn Hải giữ chức danh Bí thư Đoàn, 02 đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh và đồng chí Lưu Hoàng Trường giữ chức danh Phó Bí thư Đoàn Bộ VHTTDL khóa III, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Nhân dịp này, đồng chí Bùi Hoàng Tùng - Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã trao tặng bằng khen của Ban Thường vụ Đoàn Khối cho tập thể Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL khóa II, nhiệm kỳ 2017-2022, Thứ trưởng Tạ Quang Đông tặng hoa và chúc mừng 26 đồng chí trong BCH khóa III, nhiệm kỳ 2022- 2027.

Một số tiết mục hoạt cảnh và văn nghệ tại Đại hội:

z3648231451776a03e9479fa153866f92c994c2f352704 16606525885581594142969
 
z364823141437194b253b33102a91e02d01c2a84ef7b1b 16606525291261890921466
 
z3648231424636180dab421c02853ff473ac55117df6c5 16606525517101821488872
 
z36482314722017ae0be3a0db1216b21c2ba6aa75e9849 16606526112391709353108
 
z3648231476887d1951ecd50893653452b7f8290d90163 1660652633502786827932
 

Nguồn tin: Thủy Bích, ảnh: Nam Nguyễn (Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL, www.bvhttdl.gov.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thành viên
Thống kê
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay1,958
  • Tháng hiện tại67,466
  • Tổng lượt truy cập2,970,486
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây